×

Tasarım Süreci

Tasarım Süreci

Tasarım sürecini beş ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar:1- Problemin tanımı

2- Bilgi toplama

3- Yaratıcılık ve buluş süreci

4- Çözüm bulma

5- Uygulama

iletişimmm-300x183 Tasarım Süreci

Problemin tanımı:

Tasarım problemini çözmede ilk aşamamız problemi tanımlayabilmektir. Mesaj iletirken mesajı ileteceğiniz hedef kitle kimleri kapsıyor, mesajınız ne olacak ve bu mesajı nasıl ileteceksiniz.

İletmek istenilen mesajla neye nasıl ulaşmak istediğinizi belirlemeniz ve o doğrultuda ilerlemeniz gerekmektedir. Tasarlanılan konunun amacının ve hangi yolla, hangi malzemeyle verilmesi gerektiğinin kavranması en önemli basamaklar arasındadır.

tasarım-iii-300x200 Tasarım Süreci

İletmek istenilen konu; bir ürün tanıtımı, sosyal amaçlı bir bilgilendirme ya da politik bir mesajı iletmek olabilir; bu doğrultuda konuyu tanımlayabilme ve hedef kitleyi ona göre belirleme gerekir. İletilmek istenen mesaja göre hedef kitle araştırılırken dikkat edilmesi gereken birçok belirleyici özelik olabilir.  Bunlardan bazılarını özetleyecek olursak; kitlenin yaklaşık veya tam sayısı, yaş, cinsiyet, kilo, alışkanlıklar, bulundukları bölgeler, ortak ve farklı özellikleri göz önünde bulundurulacak istatistiksel özelikler çalışmamızın konusuna göre araştırma konularımız olacaktır.

iletişim-008-300x180 Tasarım Süreci

İletmek istediğimiz mesajın konusunu titizlikle seçmeniz gereken diğer önemli unsurlardan birisidir. Bu konuda yukarıda da belirttiğim özeliklerde ki istatistiksel sonuçlar doğrultusunda hedeflenen kitleye o konuda en faydalı, en açıklayıcı ya da en teşvik edici mesajı sunmak tasarımınızda ulaşmak istediğiniz amacınızı oluşturmaktadır.

iletişim-00-5-300x209 Tasarım Süreci

Mesajınızı iletmede nasıl bir yöntem seçmeniz gerektiğine karar vermeniz gerekmektedir. Tanıtılacak şey; bir düşüncemi, ürün mü, bir hizmet mi? Yapılacak tasarımla amaçlanan konu kısa vadeli bir projeyi mi yoksa uzun vadeli bir projeyi mi kapsıyor? Yapılanacak projede alıcı olarak göz önünde tutulan hedef kitle bu günün mü yoksa geleceğin mi alıcısıdır?  Bu gibi birçok soru problemin tanımlanması aşamasında, tasarımcının başarı yakalaması için yanıtlaması gereken sorulardan bazılarıdır. Bu şekilde mesajı iletmede hangi yöntem ya da yöntemleri uygulamak gerektiğin belirleyebilecektir.

tasarım-78-300x209 Tasarım Süreci

Bilgi toplama

Yapılacak tasarımda önemli unsurlarda ikincisi ise tasarıma bilinçli ve sağlıklı başlamanızı mümkün kılmak için çalıştığımız konu üzerinde araştırmak ve bulunabilecek en fazla bilgiyi toplamaktır.

Bilgi toplama işlemi sırasında müşterinin ihtiyaçlarını ve faaliyet alanlarını belirleme ve başka tasarımcıların bu tarz konularda nasıl çalışıp çözdükleriyle ilgili dökümanları inceleme şeklinde ön araştırmalar yapabilirsiniz. Bu sayede hem yapacağınız işin alıcısını tanımış ve nasıl çözümler geliştireceğiniz dair ön bilgiye sahip olmuş, hem de daha önceki tasarımları incelerken nasıl bir yol geliştirmeniz gerektiğine dair bir ön pratiklik kazanmış olursunuz.

tasarım-582-300x169 Tasarım Süreci

Çalışma yaptığınız konuda önceden neler yapılmış, bugün neler yapılmakta araştırılıp bilinmeli. Çağımız bilgi ve teknoloji çağı. Bu yüzdendir ki bilgi edinebileceğimiz çok fazla kaynak vardır. Her daim bu kaynaklardan yararlanmak bize daha fazla bilgi verecek ve ufkumuzu genişletecektir. Nedir bu kaynaklar; tasarım dergileri ve kitapları, internet, diğer tasarımcılar vs. her şekilde çalışmakta olduğumuz konu için bize kaynak olacak, çalışmalarımızda bir strateji geliştirmemize yardımcı olacaklardır. Yalnız tasarımın çözümünde bu kaynaklarda gösterilen örneklerden incelme yapmak için faydalanılmalıdır. Onun dışında araştırılan kaynaklarda ki işlerin bütün ya da bir kısmının alınması kısmen de olsa kopyalanması hiçbir açıdan kabul görür bir davranış teşkil etmeyecektir.

Yorum gönder