×

İletişim

İletişim

Genel olarak bakıldığında iletişim kavramının

iletişim-00-0-300x200 İletişim

Grup iletişimi iki veya daha fazla kişinin birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri bir iletişim şeklidir.

Genel olarak bakıldığında iletişim kavramının tek ve geçerli bir tanımını yapmak oldukça zor. Kısaca ele alacak olursak:

İletişimi, gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki insan ya da insan toplulukları arasında gerçekleşen bir düşünce, duygu, davranış ve bilgi alışverişi olarak tanımlayabiliriz. Basitçe anlatacak olursak iletişim iki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini, birbiriyle ya da daha fazla kişiyle paylaşarak kendilerini anlatma ve birbirini anlaması süreci olarak karşımıza çıkmaktadır.

iletişim.jpg-89-300x200 İletişim

İnsan tüm yaşamı boyunca, psikolojik olarak, varlığını bildirme ve varlığının farkındalığının kendisine bildirilmesine ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç içindeki insan ve insan toplulukları sözlü, sözsüz çeşitli iletişim yollarına belirli doğrultuda başvurmuşlardır. Bu doğrultuda insanlar başkalarıyla bir arada olmak, onları anlamak ve kendilerini diğer insanlara anlatabilmek ve en nihayetinde çevresindeki insanları etkileyebilmek, toplumla birlikte yaşayabilmek için iletişim kurmak zorundadır.

İletişim her türlü kişiler arası ilişkileri, toplumları yaratır ve bir arada tutar. Kendisini tanıması, tanıtması ve karşılık olarak kendini değerlendirmesinde bu iletişim süreçleri açısından önemli rol oynar. Bireyler kendileriyle ve başkalarıyla iletişim kurarak kendi kişiliklerini geliştirebilir, topluma adaptasyon sürecini hızlandırabilirler.

iletişim78-300x200 İletişim

İletişim öğrenilebilir bir faaliyet olmakla birlikte, insanlar nasıl iletişim kurmaları gerektiğini yine iletişimden yararlanarak öğrenirler. Eğitim kurumları, kitaplar, internet (güvenilir siteler), tv programları bunlara örnek olarak verilebilir.

iletişim-852-300x200 İletişim

Sabah uyandığımızda başlayıp, akşam yatana kadar geçen süre zarfında bir iletişim süreci içinde bulunmaktayız. İnsan, çevresinden gelen sürekli bir mesaj bombardımanına maruz kalmakta ve istemli istemsiz beynine işlenmektedir. Tabi bu mesajların birçoğu da dikkat çekmek amacıyla hazırlanmış görsel ve sözlü mesajlardan oluşmaktadır. İletişim araçları açısından günümüzü değerlendirecek olursak televizyon ve bilgisayar çağı olarak niteleyebiliriz. İnsanlar zamanlarının büyük bir kısmını televizyon ve bilgisayar karşısında geçirmektedirler. Buda fazla miktarda veri şeklinde sesli, görüntülü, iletişim-124-e1594975965346-300x257 İletişimyazılı mesaja maruz kalma olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu iletişim ve mesaj ağının getirisi olarak birçok iletişim organı görsel ve sözel mesajları etkileyici, çekici bir şekilde insanlara sunmak ve akılda kalmasını sağlamak amacıyla grafik tasarımcılara ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Grafik tasarımcı bir mesajda hangi yazı karakterini, hangi görsel öğeleri kullanacağını bilir ve doğru bir tasarım üslubuyla verilecek mesajı en doğru şekilde vermeye çalışır. Her daim iyi bir tasarım ortaya koymak, verilmek istenen mesajı alıcıya doğru verebilmek, tasarımcı açısından varılacak sonuç ve değerli bir yatırım olduğu içinde tasarımcı  mesajı en doğru, anlaşılır, akılda kalıcı, hedef odaklı bir anlatım şekliyle ortaya koyar.

Etkili bir iletişimin sağlanması iletişim-1245-e1594975278169-300x198 İletişimiçin gerekli olan mesaj verenin farklı ilgi alanları olan, gittikçe daha da profesyonelleşen ve ortak ilgi alanları nedeniyle bir araya gelmiş insan topluluklarına seslenme durumunda olduğunun bilincine varmış olmasıdır. Başka bir deyişle iletişim organı hedef kitlesini iyi tanımak zorunda olup verilecek mesaj için öncelik olarak o konuda veri toplayarak yeterli bilgiye sahip bulunmak durumundadır. Hedef kitlenin beğenileri, fiziksel ve psikolojik özellikleri, yaşam biçimleri vb. araştırılmalı bu alanda hizmet sunulmalıdır. İletişim sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurda göndericinin mesajı ilettikten sonra, hedef kitle tarafından alınıp, anlaşıldığı konusunda bilgi sahibi olmasıdır. İletişim sürecinin tamamlanabilmesi için gönderilen mesajın okunması anlaşılması ve harekete geçirici özelikte olması gerekmektedir.

iletişim-55.jpg56-300x200 İletişim

Son bir not olarak şunu belirmek isterim ki, sağlıklı bir iletişim tam anlamıyla insanların birbirlerini dinlemeleri, birbirlerinin duygu, düşünce ve eylemlerini anlamaya çalışmaları, anlatılanlara karşılık kendi anlatmak istedikleri duygu, düşünce ve her türlü isteğini açık, anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışmakla sağlanabilir. Kendinize ve karşınızdakilere karşı anlayışı, saygıyı elden bırakmadan daha kolay çözüm yolları bulur, isteklerinize daha kolay ulaşırız…

Yorum gönder