Romanesk Mimari

“Roma soyundan gelen” demek olan Romanesk, ilk olarak…

“Roma soyundan gelen” demek olan Romanesk, ilk olarak arkeolog Charles de Gerviulle tarafından yazılan bir mektupta kullanılmıştır. Gotik mimari öncesi dönemin en önemli yapı taşlarından biri Romenesk mimaridir.

Romanesk mimarinin başlangıç tarihi için 6. Yüzyıldan 10. Yüzyıla kadar uzanan bir zaman aralığındaki dönemleri kastetseler de ortak olarak kabul edilen zaman 1066 yılında çıkan Hastings Savaş’ından sonra İngiltere’yi alan Normanlarla başladığıdır. Romanesk Mimari İngiltere de Norman Mimarisi olarak kabul edilir. Batı Roma ile Bizans Mimarisinin birleşimi olan bu tarzın bilinen ilk yapısı, William The Congueror tarafından inşa ettirilen Londra’daki Beyaz Kule (Tower of London) olduğu bilinmektedir.

Romanesk Mimarinin Özellikleri

  • Romanesk mimaride daha çok taş ve tuğla kullanılır. Ahşaptan özellikle kaçınılır. Mimari tonoz ve kubbe mimarlığı ağırlıktadır.
  • Kubbe ve tonozların ağırlığı fazla olduğundan duvarlar fazlasıyla kalın yapılır. Duvarları zayıflatmaması için pencerelere fazla yer verilmemiştir.
  • Yapıların içerisinde ve dışında daha çok yuvarlak kemerler hakim olmuştur. Niş ve payelerle hareket katılmıştır.
  • Romanesk mimaride özenle işlenmiş kesme taşlar kullanılmıştır.
  • Küçük ve dar pencereler, Latin haçı şeklinde tasarlanan kilise planları, kademeli kemerler içinde büyük giriş kapıları Romanesk Mimarinin özellikleri arasında bulunur.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir