×

Mimari

Genel anlamda ele alırsak mimari insanların yaşama, her türlü dış etkiden korunma, savunma, ibadet etme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için belirli ölçü ve kurallara uygun şekilde tasarlanmış mekan ve yapı sanatıdır. Mimari yapılar; kullanılış amacına, üsluba, kültüre ve yapıldığı döneme değişik özellikler gösterirler. Mimari sivil yapılar, askeri yapılar ve dini yapılar olarak incelenebilir.

Sivil yapılara örnek; evler, hanlar, saraylar, kervansaraylar, köşkler çeşmeleri verebiliriz.

Askeri yapılara örnek; kale, sur, kışla gibi her türlü askeri yapı.

Dini mimariye örnek; camiler, türbeler, kümbetler, kiliseler, sinegoglar, katedraller, şapeller verilebilir.