×

Tasarım Nedir?

Tasarım Nedir?

Tasarım zeka ve sanatsal yeteneğin, bir amaç doğrultusunda nesnelliğe geçiş sürecidir.

tasarim-grafik-grafik-tasarim.jpg5_-300x200 Tasarım Nedir?

TASARIM

Tasarım zeka ve sanatsal yeteneğin, bir amaç doğrultusunda nesnelliğe geçiş sürecidir. Bu nedenle tasarım aşamasında; algımız ve beynimiz paralel olarak birbirini destekler ve ön izlenim olarak bize düşüncelerimiz aracılığıyla yansır. O zaman diyebiliriz ki tasarım aşamasında önde gelen unsurlar; birikimlerimizin yansıması olan algımız ve aynı zamanda bunları işlememizi, kullanmamızı ve ortaya çıkarmamızı sağlayan ussal bilgilerimiz en başta tasarımı besleyen ortaya çıkmasını sağlayan öğelerdir.

grafik-01-300x209 Tasarım Nedir?

Yaratıcılığın temel evrimini tamamlamayı sağlamak için, işleyen süreçte başlangıç olarak; zihinde canlandırma, göz önüne getirme, zihinde soyut kavramlar oluşturma şeklinde vb. gerçekleşirken, tasarımı hazırlama sırasın da ise bu problemin tanımı, bilgi toplama, yaratıcılık ve buluş süreci, çözüm bulma ve uygulama şeklinde karşımıza çıkar.

g-2-300x215 Tasarım Nedir?

Tasarım konusunu başka yazılarda farklı açılardan ve daha detaylı yine ele alacağım. Şimdi ise asıl konumuz olan grafik tasarıma geçmeden önce son olarak olarak belirtmek istediğim konu; uygulamalı tasarım dalları.

Uygulamalı Tasarım Dalları:

Endüstriyel Tasarım,

Çevre Tasarımı,

Grafik Tasarım.

 

 ENDÜSTRİYEL TASARIM

endüstriyel-tasarım-2-300x132 Tasarım Nedir?

Endüstriyel tasarım; endüstride üretilen, tüketici ihtiyaç ve problemlerine yönelik, estetik, yaratıcılık, teknik avantaj, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisine ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek geliştirilen, üretime uygun yeni ve güncel ürünün üç boyutlu olarak tasarlanmasıdır.

endüstriyel-tasarım-300x200 Tasarım Nedir?

Endüstriyel tasarımın kapsadığı başlıca alanlara örnek verecek olursak bunların; otomotiv sektörü, elektronik ve iletişim sektörü, mobilya sektörü, beyaz eşya, tekstil,  ambalaj sanayi olduğunu görürüz.

endustriyel-tasarim--300x225 Tasarım Nedir?

ÇEVRE TASARIMI

Bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanını kapsar. Bu alanda da tasarımcının görevi en dayanıklı, işlevsel, estetik olanı bulmak ve uygulamaktır. Mimari yapıtların estetiği işlev ve amacına zarar vermeyecek doğrultuda gerçekleştirilmeye çalışılırken iç mekanda ise ergonomi ve estetik aynı alanlarda sağlanmalıdır.

evre-889-300x159 Tasarım Nedir?

Çevre Tasarımının kapsadığı başlıca alanlara; konutları, iş ve alışveriş merkezlerini fuar standlarını, hastaneleri, park ve bahçeler, yollar, meydanlar, havaalanları, tüm şehir düzenlemelerini örnek olarak verebiliriz.

GRAFİK TASARIM

Sanat; işitsel (fonetik) sanatlar, görsel (palastik) sanatlar ve dramatik (ritmik) sanatlar olarak üçe ayrılır. Müzik, edebiyat gibi sanatları; fonatik ya da işitsel sanatlara, resim, heykel, mimari, grafik tasarım gibi sanatları; görsel ya da plastik sanatlara, tiyatro, opera, bale, dans gibi sanatları; dramatik ya da ritmik sanatlara örnek verebiliriz.

grafik-tasarim-vektor-sanat-kiz-300x200 Tasarım Nedir?

Yukarda belirttiğim üzere grafik tasarım, plastic sanatlara dahil olduğu içindir ki, eğitimi güzel sanatlar dallarının içerisinde bir sanat dalı olarak yerini almıştır.

g-5-300x200 Tasarım Nedir?

Grafik tasarım denildiğinde aklımıza gelen ilk şey görsel iletişim sanatı olduğudur. Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya tasarlanan bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.

iletişim-008-300x180 Tasarım Nedir?

Grafik tasarımın öncelikleri arasında mesaj iletmek olduğunu söyleyebiliriz. İşlevleri arasında esas olan öncelikleri bir mesajı iletmek, bir ürünü, bir hizmeti tanıtmaktır. Tasarım yapabilmek için tasarımcının renk bilgisi, desen bilgisi ve tipografi tekniğini bilmesi esastır.

Grafik tasarımcı günümüzde pek çok kesim tarafından bilinmeyen ya da hatırlanmayan kaligrafi sanatçıları, baskı ustaları ve zanaatçılarının geleneğinini sürdürmektedir. Grafik tasarım 20. yüzyılın başlarında metal kalıplara oyularak yazılan ve çizilen, sonrasında çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler şeklinde ortaya konmaktaydı. Günümüze baktığımızda teknolojik gelişmeler ve bunun en önemli buluşlarından biri olan bilgisayarlar sayesinde grafik tasarım ürünlerine daha kolay, pratik ve kısa sürede ulaşabiliyoruz. Şimdi ise zor olan tasarlama aşaması. Tasarım yapacak insanın tasrım bilgisi ve özgün fikirleri olmalı dahası; yaratıcı bir kişilikte ve bunu uygulayabilecek yeterliliğe sahip olması en başta aranılan özelikler arasındadır.

tasarım-411-300x188 Tasarım Nedir?

Görsel ve yazılı basında her gün bir sürü tanıtım, ilan, sosyal mesajlar kısacası bir çok amaca yönelik reklamlar ve bunu anlatan tasarımlar günlük hayatımız da istemli istemsiz dikkatimizi çekmeye yönelik hazırlanmıştır. Her gün gazetelerde, dergilerde, televizyonda, internette, binlerce konuda binlerce tasarımla karşılaşıyoruz. Tasarımcının sorumluluğu, bilgisi, özgünlüğü bu doğrultuda hayati önem taşımaktadır. Verilmek istenen mesajın en kısa ve akılda kalacak şekilde hazırlanması genelde tasarımcının vereceği  mesaja ve sunuş şekline bağlıdır. Tasarımcı daima güncel olayları, yeniliklere takip etmeli ve sürekli kendini geliştirip yenilemelidir.

Yorum gönder